Фондация Виктор Попов
Фондация Виктор Попов
Начало
Търсене
Ел. поща
БЪЛ

Текущи проекти:

 

ХІ.2006

Х.2008

Виж света извън дима

Виж света извън дима

Създаване на Национално движение, организиране на Национален ученически конкурс и провеждане на Декада в София от 15 до 24 V 2008 г., посветени на борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред учениците, с мото "Виж света извън дима".
 

Х.2001

ХІІ.2006

Национален видеофонд за сценични изкуства

Национален видеофонд за сценични изкуства

Целта на видеофонда е да съхранява произведенията на българските сценични изкуства, чрез тяхното видеозаснемане, да осигурява видеоматериали, представящи чуждестранни творци и трупи, както и да подпомогне процеса на културна интеграция на България с международната общност, чрез активен обмен в областта на сценичните изкуства.
 

Фондация "Виктор Попов"

Фондация "Виктор Попов" е правоприемник и продължител на дейността на фондация "Концепция за театър"

Основната цел на Фондацията е да съдейства за развитието на българското изкуство и чрез него да подпомага духовното издигане на съвременния човек, да култивира в него дух на хуманизъм и толерантност, на уважение и зачитане на общочовешките ценности. Стратегическа цел на фондацията "Виктор Попов" е да допринесе за възпитанието на подрастващото поколение, за изграждане на нов вид хармонично развити и позитивно настроени, отговорни и активни млади хора, да съдейства за формиране в децата на любов към изкуството, както и да ги насърчава за активни творчески занимания в областта на различните изкуства.

Фондацията ще работи за осъществяване на общите за свободните граждански организации цели, като:

  • Укрепване и развитие на гражданското общество в България;
  • Подпомагане процеса на формиране на гражданско самосъзнание и поведение;
  • Действено популяризиране ролята на трите фундаментални характеристики на гражданствеността — отговорност към проблемите на обществото, активно поведение за тяхното разрешаване и обединяване на обществената енергия за постигане на обществено полезни цели;
  • Популяризиране ролята, значението и дейността на свободните граждански сдружения и организации, както и създаване на обществено доверие в тях;
  • Подпомагане културната и социална интеграция на различните етнически общности и малцинствени групи в България;
  • Развитие на благотворителността и дарителството.

Ние изградихме Национален видеофонд за сценични изкуства

От създаването на видеофонда през 2001 г. до настоящия момент сме съхранили, чрез видеозаснемане или презапис, над 120 театрални и танцови представления.

Видеоматериалите ни разкриват творческите търсения на едни от най-големите български режисьори, актьори и сценографи. Достойно място заемат и произведенията на младото поколение творци.

Голяма част от съхранените спектакли са носители на престижни национални и международни награди.