Фондация Виктор Попов
Фондация Виктор Попов
Начало
Търсене
Ел. поща
БЪЛ
За нас — Информация:
 

Текущи проекти:

 

ХІ.2006

Х.2008

Виж света извън дима

Виж света извън дима

Създаване на Национално движение, организиране на Национален ученически конкурс и провеждане на Декада в София от 15 до 24 V 2008 г., посветени на борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред учениците, с мото "Виж света извън дима".
 

Х.2001

ХІІ.2006

Национален видеофонд за сценични изкуства

Национален видеофонд за сценични изкуства

Целта на видеофонда е да съхранява произведенията на българските сценични изкуства, чрез тяхното видеозаснемане, да осигурява видеоматериали, представящи чуждестранни творци и трупи, както и да подпомогне процеса на културна интеграция на България с международната общност, чрез активен обмен в областта на сценичните изкуства.
 

Информация за Фондацията

История на фондация "Виктор Попов"

През лятото на 1995г. по моя инициатива и с помощта на дванадесет приятели и съмишленици учредихме фондация "Концепция за театър". За периода 1995-2006 г. под мое ръководство реализирахме общо четиридесет и един проекта, насочени основно в областта на театралното изкуство.

През есента на 2006 г., като отчетох променената обществено-икономическа и културна ситуация в страната, както и новата визия, която имам за бъдещото развитие на фондацията, и на основание нейния Устав, направих съществени изменения в целите, дейностите, управлението и наименованието на организацията, която от фондация "Концепция за театър" преименувах на фондация "Виктор Попов".

Фондация "Виктор Попов" е правоприемник и продължител на дейността на фондация "Концепция за театър".

Виктор Попов,
председател

Седалище

Седалището на Фондация "Виктор Попов" се намира на следния адрес: 1111 София кв. "Гео Милев", ул. "Голаш" № 7. За детайлна информация, моля посете страница За контакти.

Съдебна регистрация

Съдебна регистрация: Софийски градски съд, решение от 31.07.1995 г., партида 1823, том 31, регистър V, стр. 30, фирмено дело № 12903.

Учредители

 • Валентина Спасова-Халберг — филолог;
 • Виктор Попов — управител на "Филмова къща Виктор Попов" ЕООД;
 • Даниела Михайлова — преподавател;
 • Ина Божидарова — драматург, експерт в Министерство на културата;
 • Йорданка Витанова-Йосифова — актриса;
 • Ирена Дребова — инженер;
 • Митко Янчев — инженер;
 • Надя Станева — кинорежисьор, Корпус на мира САЩ.
 • Росен Иванов — юрист;
 • Румен Виденов — актьор;
 • Сона Баева — студент "Политически науки";
 • Стоян Попов — художник;
 • Стоянка Петрова — експерт към Дипломатически институт МВнР;

Управление

Име и фамилия Длъжност За контакти
Виктор Попов, управител на Филмова къща "Виктор Попов" ЕООД председател office@victorpopov.org
Ана Стоянова, оператор и монтажист І-ви заместник-председател office@victorpopov.org
Катина Новкова, аташе към Българското посолство в Австралия ІІ-ри заместник-председател office@victorpopov.org
Надя Станева, кинорежисьор Корпус на мира на САЩ ІІІ-ти заместник-председател office@victorpopov.org

Генерален спонсор на фондацията

Филмова къща "Виктор Попов"

Банкова информация

 • Фондация "Виктор Попов"
 • Данъчен №: 1226062595
 • БУЛСТАТ: Ю121281854
 • МОЛ: Виктор Попов
 • IBAN: BG89 RZBB 9155 1066 0366 18
 • BIC: RZBBBGSF
 • Банка: Райфайзенбанк