Фондация Виктор Попов
Фондация Виктор Попов
Начало
Търсене
Ел. поща
БЪЛ
Условия за ползване:
Конфиденциалността на информацията:
 

Текущи проекти:

 

ХІ.2006

Х.2008

Виж света извън дима

Виж света извън дима

Създаване на Национално движение, организиране на Национален ученически конкурс и провеждане на Декада в София от 15 до 24 V 2008 г., посветени на борбата срещу употребата и разпространението на наркотици сред учениците, с мото "Виж света извън дима".
 

Х.2001

ХІІ.2006

Национален видеофонд за сценични изкуства

Национален видеофонд за сценични изкуства

Целта на видеофонда е да съхранява произведенията на българските сценични изкуства, чрез тяхното видеозаснемане, да осигурява видеоматериали, представящи чуждестранни творци и трупи, както и да подпомогне процеса на културна интеграция на България с международната общност, чрез активен обмен в областта на сценичните изкуства.
 

Условия за ползване

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Сайт, който се намира на www.victorpopov.org и подобните му. Достъпът и употребата на Сайта, предоставен от Фондация "Виктор Попов" е предмет на това споразумение. Употребата на този Сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. Фондация "Виктор Попов" си запазва правото да променя тези Правила и Условия по всяко време, като публикува промените на Сайта. В тези Правила и Условия, потребителят се нарича за кратко Вие или Вашия, а доставчикът — Ние или Нашия.

Съдържание

Сайтът Ви е предоставен за лична информация. Ние не твърдим или не гарантираме, че информацията на този Сайт е вярна, пълна, актуална. Материалите, публикувани на Сайта, включващи фотографии, видео, образи и текст, не може да бъдат копирани, преиздавани, сваляни, репродуцирани, отпечатвани, рекламирани, предавани по никакъв начин, освен за лично ползване и нестопанска цел. Всякаква друга употреба изисква Нашето изрично писмено разрешение.

Вие се съгласявате да не адаптирате, изменяте, създавате производни от материалите, които са на този Сайт, или да използвате някои от тях за други цели, освен за лично и с нестопанска цел. Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели и по начин, който не накърнява правата, не ограничава и не възпрепятства използването й от трети лица. Тези забрани или ограничения се отнасят за незаконно ползване, което може да причини притеснения или неудобство на други лица, а също и за предаването на информация, която има неприличен или оскърбителен характер.

Вие нямате право да публикувате или предавате чрез този Сайт клеветнически, заплашващи, неприлични, оскърбителни, порнографски материали или материали, които биха нарушили правата на други хора (включително авторски права, права за конфиденциалност, или неприкосновенност на личността) или такива, които да причинят неудобство, или които не съответстват на всички съответни закони. Нямате право да изразявате мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни. Очакваме от Вас винаги да се отнасяте към другите потребители с уважение.

Графично оформление

Изграденото графично оформление на Сайта е интелектуална собственост на създалият го автор. Всеки опит за неправомерно копиране и/или използване на схема, скица, рисунка, диаграма, снимка, макет и всеки друг елемент от цялостното графично оформление на електронното издание от Вас без изричното писмено съгласие на автора е строго забранено и се наказва съгласно законите на Република България.

Отказ от права

С ПЪЛНАТА СИЛА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ САЙТА, КАКТО И ИНФОРМАЦИЯ, ИМЕНА, КАДРИ, ВИДЕО, СНИМКИ, ЛОГА И ИКОНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАС ИЛИ ИМАЩИ ВРЪЗКА С НАШИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА В ОРИГИНАЛЕН ВИД. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ), ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИ ЗА УДОВЛЕТВОРИТЕЛНОСТ НА КАЧЕСТВОТО, ЛИКВИДНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ, СИГУРНОСТ И ТОЧНОСТ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИЛИ ЗА ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Грешки и прекъсвания

Ние не поемаме гаранция, за това че функциите, съдържащи се на Сайта, няма да имат прекъсвания или грешки, или че тези дефекти ще се коригират, или че Сайта или сървърът не съдържат вируси или технически дефекти, както и за пълната функционалност, точност, надеждност на материалите. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Сайта или свалянето на всякакви материали, информация, текст, снимки, видео или аудио клипове.

Сайтове на трети лица

Вие приемате и се съгласявате, че Ние не носим отговорност за достъпността на сайтовете на трети лица или материал, за който Вие сте получили достъп през този Сайт. Ние не подкрепяме и не носим отговорност за съдържание, реклама на продукти или услуги, достъпни на или от тези сайтове или този материал, нито за щети, загуби или причинено оскърбление или твърдение за причинено оскърбление, свързани с използването на или доверяването на съдържанието, рекламата, продуктите или услугите, които са достъпни на или от тези сайтове или материали.

Прекратяване

Ние имаме правото да прекратим незабавно използването на Сайта от Вас, ако Ние сметнем по наше усмотрение, че Вие сте нарушили тези Правила и Условия или по друг начин сте били въвлечени в действия, които ние смятаме за недопустими.

Невалидност

Ако някои от тези Правила и Условия се окажат незаконни, невалидни или по друг начин невъзможни да бъдат в сила, според законите на съответния щат или държава, за които тези Правила и Условия са предвидени да бъдат в сила, тогава според степента и юрисдикцията, според които тези Правила и Условия са незаконни, невалидни или неприложими, те ще бъдат премахнати от тази клауза. В пълна сила ще останат останалите Правила и Условия, които ще продължат да бъдат задължителни и приложими.

Приложимо законодателство

За тези Правила и Условия ще бъдат приложими разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България.

Несъгласие

Ако тези Правила и Условия не се прилагат в пълната им сила, Вие нямате разрешение за достъп до Сайта и трябва да прекратите незабавно ползването на Сайта.

Конфиденциалност

Ние ще се съобразяваме с приложимите разпоредби на Закон за защита на личните данни, във връзка с всяка лична информация, свързана с Вас и събрана от Нас. Вие може да бъдете помолени да въведете различна информация за Вас, на различни страници от Сайта. Ние ще използваме тази информация в съответствие с нашите Условия за конфиденциалност на информацията.

Конфиденциалността на информацията

Информация

Когато ползвате Сайта, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с правилата за конфиденциалност.

Предоставяне на информацията на трети лица

Ние няма да продаваме или предаваме Информацията на трети лица без Вашето съгласие. Ако е приложимо, Вие ще имате възможност да посочите дали желаете да получавате информация за други продукти и услуги, предлагани от нас или трети лица.

Потребителско поведение

Запазваме си правото да извършим статистически анализ на поведението на потребителите, за да отчетем интереса им към предлаганата информация.

Кукита

Нашия Сайт не използва технология за записване на информация от и за Вас чрез "кукита". Въпреки това, Вашият браузър предоставя възможност да забраните използването им.

Промени в Конфиденциалността на информацията

Ние си запазваме правото да променяме, осъвременяваме условията по конфиденциалност на информацията по всяко време, като промените ще Ви бъдат съобщени.

Предаване на информация

Информацията може да бъде предавана от Нас към наши сървъри и в други страни. Всеки трансфер на информация е в съответсвие със законите в Европейския съюз и Република България за защита на личните данни. Понастоящем нашият сървър се намира в САЩ.